Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘kelas xi’ Category

ar-Rum: 41-42

image image Telah nampak kerusakan di darat dan di laut Artinya: (41)disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).(42)Katakanlah: “Adakan perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)”.(ar-Rum: 41-42)

al-A’raf: 56-58

image image image    Artinya: (56)Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.(57)Dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, Kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu Kami turunkan hujan di daerah itu, maka Kami keluarkan dengan sebab hujan itu pelbagai macam buah-buahan. Seperti itulah Kami membangkitkan orang-orang yang telah mati, mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran.(58)Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur.(al-A’raf: 56-58)

Shod: 27-28

image image Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi Artinya: (27)dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka.(28)Patutkah Kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shaleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah (pula) Kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat?(Shod: 27-28

Advertisements

Read Full Post »

image

artinya:

Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu (dalam berbuat) kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.(al-Baqarah 148) (more…)

Read Full Post »

AKHLAK

BAB IV

BERPERILAKU DENGAN SIFAT-SIFAT TERPUJI

 1. Tobat
 2. Raja’

Dalam masalah akhlak, Rosulullah saw. Adalah insane kamil (manusia sempurna). Dalam diri beliau terkandung nilai-nilai yang mulia. Kita sebagai umatnya harus berusaha untuk menjadi manusia yang mempunyai sifat-sifat terpuji dan berbudi pekerti luhur, sebagaimana yang dicotohkan Rosulullah saw.

(more…)

Read Full Post »

TARIKH

BAB V

PERKEMBANGAN ISLAM PADA ABAD PERTENGAHAN

 1. Kerajaan Turki Usmani
 2. Kerajaan Mugal

setelah bani abbasiyah di Bagdad runtuh akibat serangan tentara Mongol, kekuatan politik Islam mengalami kemunduran secara drastic. Wilayah kekuasaanya tercabik-cabik dalam beberapa kerajaan kecil. Beberapa peninggalan budaya dan peradaban Islam banyak yang hancur akibat serangan bangsa Mongol. Namun, kemalanagan tidak berhenti sampai disitu, timur Lenk sebagai panglima tentara Mongol telah menghancurkan pusat0-pusat kekuasaan Islam yang lain.

(more…)

Read Full Post »

MELESTARIKAN LINGKUNGAN

BAB VI

MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN

 1. Surat Ar-Rum ayat 41 – 42, Al-A’raf Ayat 56 – 58, dan Sad Ayat 27 – 28
 2. Pengayaan materi tentang ilmu Tajwid
 3. Pengayaan materi tentang ilmu Al-Qur’an

(more…)

Read Full Post »

KITAB ALLAH

BAB VII

IMAN KEPADA KITAB ALLAH SWT

 1. Wahyu
 2. Kitab-kitab Allah swt
 3. Fungsi Iman kepada Kitab Allah swt.

Iman kepada kitab Allah swt. Berarti pecaya bahwa Allah swt telah menurunkan wahyu kepada nabi-nabi-Nya. Wahyu Allah swt berupa firman-firman yang diturunkan kepada seorang nabi dan dikumpulkan menjadi satu kitab. (more…)

Read Full Post »

MENGURUS JENAZAH

BAB VII

KETENTUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENYELENGARAAN JENAZAH, JINAYAT, SERTA DAKWAH DAN KHOTBAH

 1. Penyelenggaraan Jenazah
 2. Jinayat
 3. Dakwah dan Khotbah

(more…)

Read Full Post »

Older Posts »